اخبار

انتصاب دکتر امید بوشهریان به سمت ریاست گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه

انتصاب دکتر امید بوشهریان به سمت ریاست گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه

انتصاب دکتر امید بوشهریان به سمت ریاست گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه

ادامه مطلب
انتصاب دکتر محمد صادق رضایی به سمت سرپرستی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

انتصاب دکتر محمد صادق رضایی به سمت سرپرستی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

انتصاب دکتر محمد صادق رضایی به سمت سرپرستی مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه دکتر شفیعی، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، طی حکمی آقای دکتر محمد صادق رضایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را به سمت مدیریت امور اداری و پشتیبانی منصوب کرد.

ادامه مطلب