دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند حجم ماهیانه اینترنت بر اساس مقطع تحصیلی به شرح زیر می باشد.

دانشجویان مقطع دکتری غیر خوابگاهی ۲۰ گیگابایت در ماه

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد غیر خوابگاهی ۱۵ گیگابایت در ماه

دانشجویان مقطع کارشناسی غیر خوابگاهی ۱۰ گیگابایت در ماه

 

دانشجویان مقطع دکتری خوابگاهی ۳۵ گیگابایت در ماه

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خوابگاهی ۳۰ گیگابایت در ماه

دانشجویان مقطع کارشناسی  خوابگاهی ۲۵ گیگابایت در ماه

ضمنا ابتدای هر ترم تحصیلی مدیریت محترم امور دانشجویی، فهرست دانشجویان ساکن خوابگاه را طی یک لیست به این مرکز ارسال می نماید.

در صورتی که دانشجویی پس از موعد مقرر ثبت نام نماید، باید از مدیریت محترم امور دانشجویی نامه ای مبنی بر سکونت در خوابگاه، به این مرکز ارائه نماید تا حجم اینترنت بر اساس خوابگاهی اعمال شود.

در ضمن دانشجویان محترم از داخل شبکه دانشگاه میتوانند با مراجعه به آدرس زیر اطلاعات مربوطه مانند وضعیت اشتراک، سرویس اختصاص داده شده، ترافیک مصرفی و ... را مشاهده نمایند :

http://deltasib.sutech.ac.ir/users

لازم به ذکر است نام کاربری ورودی های سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ شماره دانشجویی می باشد و برای دریافت رمز اینترنت به گزارش ۶۷۱ سیستم گلستان مراجعه کنند .