دانشجویانی که در هنگام اتصال به VPN دانشگاه در ویندوز ۱۰ با خطای "a connection to the remote computer could not be established. you might need to change the network settings for this connection" مواجه می شوند مطابق فیلم زیر نسبت به رفع مشکل خود اقدام کنند.

دانلود فیلم