معرفی مرکز کامپیوتر دانشکده:

مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز وظیفه کلی ارائه خدمات مربوط به سیستم های کامپیوتری موجود در شبکه ارتباطی و سرویسهای مبتنی بر اینترنت برای اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده را برعهده دارد. مسئولیت اصلی مرکز ارائه خدمات زیر است:

 پشتیبانی سخت افزاری:

 تعمیر و نگهداشت سیستم­ها

 نظارت بر نصب قطعات

 به­ روزرسانی و ارتقاء سیستم­ها

 ایجاد و مدیریت انبار سخت­ افزارها

 پیش­تیبانی خرابی قطعات و سفارش برای خرید

 پشتیبانی نرم افزاری:

 نگهداشت و به­ روزرسانی نرم­ افزارها

 نظارت بر نصب نرم­ افزارها

 خرید نرم­ افزار

 ایجاد بانک نرم­ افزارها

 پشتیبانی شبکه:

 اتصال به شبکه دانشگاه

 توزیع پهنای باند

 نگهداشت، خرید و توسعه شبکه داخلی دانشگاه

 برقراری شبکه بی­سیم در سطح دانشگاه

 ارائه­ سرویس­های متداول:

 اینترنت (web)

 پست الکترونیک (e-mail)

 اینترنت بی­سیم (wireless)

 VPN

 بانک نرم­ افزار

فضای فیزیکی:

سایت کامپیوتر شامل ۴۰ سیستم کامپیوتری رومیزی است که ۱۵ سیستم به دانشجویان کارشناسی، ۱۵سیستم به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، ۱۰ سیستم به قسمت RUN اختصاص یافته است .

 

شرح وظایف مرکز امور رایانه دانشگاه:

۱-تحلیل طراحی و پیاده سازی سیستم های رایانه ای دانشگاه

۲-پشتیبانی سیستم های کاربردی رایانه ای دانشگاه

۳-تحلیل طراحی و پیاده سازی شبکه های داخلی دانشگاه و نحوه اتصال آن به خارج

۴-مدیریت شبکه های رایانه ای دانشگاه

۵-مسئولیت هماهنگی در امور دیتای دانشگاه

۶-پشتیبانی سخت افزاری سیستم های رایانه ای دانشگاه

۷-مشاوره فنی در امر خرید تجهیزات رایانه ای و نرم افزارهای مختلف دانشگاه

۸-انجام امور محوله از سوی شورای انفورماتیک دانشگاه

۹- سایر امور مربوط به مرکز رایانه دانشگاه